Tilbud

GYMNASTIK & FÆRDIGHEDER (ESX/QB)

$29.74

-26%

Funktioner

 • Kompatibel med ESX & QB-Core
 • Kompatibilitet med progressbars
 • Kompatibilitet med minispil som f.eks. skill-bar
 • Kompatibilitet med targetsystemer - ox_target, qb-target osv.
 • Kompatibilitet med menuer: esx_menu_default, esx_context, qb-menu, ox_lib.
 • Kompatibilitet med brugerdefineret spørgsmålsmenu til at acceptere køb af fitnesspas som f.eks. vms_notify.
 • Menu med karakterstatistik.
 • Oversættelse af manuskriptet til mange sprog takket være VMS Translator-teamet: Engelsk, tjekkisk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, polsk.
 • Muligheden for at have flere fitnesscentre på serveren.
 • Muligheden for at indstille fitnesscenteret til at fungere, herunder muligheden for at indstille det krævede pas, der kan sælges af en medarbejder med haglindstillingen i arbejdskonfigurationen.
 • Midlertidige medlemskaber af fitnesscentre indbygget i scriptet med justerbare udløbstider.
 • Mange aktiviteter i fitnesscentret: bænk, vægtstang, håndvægte, pull-ups på en stang, push-ups, løb på løbebånd - Udholdenhed under træning afhænger af din karakters tilstand - for at øge din karakters tilstand kræver det svømning, løb eller cykling. - For at øve dette skal du trykke på en knap, det gøres ikke automatisk, du kan også tilslutte det, for eksempel skill-bar.
 • Mangel på motion resulterer i nedsat kondition og styrke over tid.
 • Mulighed for at ændre løbehastighed og slagstyrke afhængigt af karakterens statistik.
 • Mulighed for at bruge markør, 3d-tekst eller uden disse muligheder.
 • Scriptet har 3 tilgængelige client-side exports - addSkill('skill_name', value) => Dette giver dig mulighed for at øge din skilling med andre aktiviteter i dine andre scripts. - getSkill('skill_name') => Evnen til at få en værdi for, hvor meget en spiller har skill og dermed tilføje evnen til at være aktiv i andre ressourcer, når en spiller har nok udholdenhed eller styrke, for eksempel. - removeSkill('skill_name', value) => Dette giver dig mulighed for at reducere skilling med andre aktiviteter i dine andre scripts, f.eks. at spise kaloriefattig mad som burgere osv.
 • Fuld oversættelse med config.lua & translation.js.
 • Fuld støtte.
Gymnastik og færdigheder
GYMNASTIK & FÆRDIGHEDER (ESX/QB) $40.45 $29.74

Køb nu. Download med det samme.

 • 100% Tilfredshedsgaranti
 • Kom i gang med det samme
 • Originale filer
 • Premium-support
 • Inkluderer opdateringer
Sikkerhed verificeret

Konfig-fil:

Config = {}

Config.Core = "ESX" -- "ESX" / "QB-Core"
Config.CoreExport = function()
  return exports['es_extended']:getSharedObject()
  -- return exports['qb-core']:GetCoreObject()
end

Config.Notification = function(title, message, time, icon, type)
  if type == "success" then
    exports["vms_notify"]:Notification(title, message, time, "#27FF09", icon)
    -- ESX.ShowNotification(message)
		-- QBCore.Functions.Notify(message, "success", 5000)
  elseif type == "info" then
    exports["vms_notify"]:Notification(title, message, time, "#428AF5", icon)
    -- ESX.ShowNotification(message)
		-- QBCore.Functions.Notify(message, "inform", 5000)
  elseif type == "error" then
    exports["vms_notify"]:Notification(title, message, time, "#FF0909", icon)
    -- ESX.ShowNotification(message)
		-- QBCore.Functions.Notify(message, "error", 5000)
  end
end

Config.TextUI = {
  Enabled = false,
  Open = function(msg)
    exports["interact"]:Open("E", msg) -- Here you can use your TextUI or use my free one - https://github.com/vames-dev/interact
    -- exports['okokTextUI']:Open('[E] '..msg, 'darkgreen', 'right')
    -- exports['qb-core']:DrawText(msg, 'right')
  end,
  Close = function(msg)
    exports["interact"]:Close() -- Here you can use your TextUI or use my free one - https://github.com/vames-dev/interact
    -- exports['okokTextUI']:Close()
    -- exports['qb-core']:HideText()
  end,
}

--@AutoExecuteQuery: Will automatically add the 'statistics' column to your ESX: `users` / QB-Core: `players` table if it doesn't already exist.
Config.AutoExecuteQuery = true

-- @PlayerLoaded: ESX: "esx:playerLoaded" / QB-Core: "QBCore:Client:OnPlayerLoaded"
Config.PlayerLoaded = "esx:playerLoaded"

-- @PlayerLoaded: ESX: "esx:playerLoaded" / QB-Core: "QBCore:Server:OnPlayerLoaded"
Config.PlayerLoadedServer = "esx:playerLoaded"

-- @PlayerLogoutServer: ESX: "esx:playerDropped" / QB-Core: "QBCore:Server:OnPlayerUnload"
Config.PlayerLogoutServer = "esx:playerDropped"

-- @JobUpdated: ESX: "esx:setJob" / QB-Core: "QBCore:Client:OnJobUpdate"
Config.JobUpdated = 'esx:setJob'

-- @SavingTimeout: Every how long the player's statistics will be saved to the database - recommended 10 or 15 minutes
Config.SavingTimeout = 60 * 10 * 1000 -- 10 minutes

Config.Menu = 'esx_context' -- 'esx_menu_default' / 'esx_context' / 'qb-menu' / 'ox_lib'
Config.ESXMenuDefault_Align = 'right'

Config.SendNotificationWhenSkillIncrase = true
Config.SendNotificationWhenSkillDecrease = true

Config.DistanceView = 2.25
Config.DistanceAccess = 0.5
Config.UseMarkers = true
Config.Use3DText = false
Config.UseHelpNotify = true

-- @UseTarget: If you use a target, markers for gym activities will not be displayed - the marker will remain for the boss menu
Config.UseTarget = false
Config.TargetResource = 'ox_target'
Config.Target = function(data, func)
  if Config.TargetResource == 'ox_target' then
    exports["ox_target"]:addBoxZone({
      coords = data.activityCoord,
      size = vec(2.0, 2.0, 4.3),
      debug = false,
      useZ = true,
      rotation = data.activityCoord.w,
      options = {
        {
          distance = 2.0,
          name = 'gym-'..data.name,
          icon = 'fa-solid fa-dumbbell',
          label = Config.Translate[Config.Language]['action.'..data.name],
          onSelect = func
        }
      }
    })
  elseif Config.TargetResource == 'qb-target' then
    local id = math.random(1000000,1000000000000)
    exports['qb-target']:AddBoxZone('gym-'..data.name..'-'..id, data.activityCoord, 2.0, 2.0, {
      name = 'gym-'..data.name..'-'..id,
      heading = data.activityCoord.w,
      debugPoly = true,
      minZ = data.activityCoord.z,
      maxZ = data.activityCoord.z+3.5,
    }, {
      options = {
        {
          num = 1,
          icon = 'fas fa-example',
          label = Config.Translate[Config.Language]['action.'..data.name],
          targeticon = 'fa-solid fa-dumbbell',
          action = func,
          drawDistance = 10.0,
          drawColor = {255, 255, 255, 255},
          successDrawColor = {30, 144, 255, 255},
        }
      },
      distance = 0.7,
    })
  else
    -- If you are using a target system other than ox_target and qb-target, add your target usability logging function here
  end
end


-- @EnableMemberships: If you use in any gym the required membership, run it then it will work correctly reading memberships
Config.EnableMemberships = true

-- @EnableGiveMembership: Allows employees to give gym memberships.
Config.EnableGiveMembership = true
Config.GetClosestPlayersFunction = function()
  local playerInArea = ESX.Game.GetPlayersInArea(GetEntityCoords(PlayerPedId()), 10.0) -- For ESX
  -- local playerInArea = QBCore.Functions.GetPlayersFromCoords(GetEntityCoords(PlayerPedId()), 10.0) -- For QB-CORE
  return playerInArea
end


-- @EnableStrenghtModifier: In the config.client.lua file, you can modify the player's hitting power with certain power stats.
-- !!! IF YOUR ANTI-CHEAT BANS FOR STRENGHT MODIFICATION YOU NEED TO SET THIS OPTION TO FALSE OR MAKE A CHANGE IN THE ANTI-CHEAT !!!
Config.EnableStrenghtModifier = true

-- @EnableRunSpeedModifier: In the config.client.lua file, you can modify the player's running speed with certain condition stats.
-- !!! IF YOUR ANTI-CHEAT BANS FOR RUN MODIFICATION YOU NEED TO SET THIS OPTION TO FALSE OR MAKE A CHANGE IN THE ANTI-CHEAT !!!
Config.EnableRunSpeedModifier = true

-- @EnableStaminaModifier: In the config.client.lua file, you can modify the player's stamina level with certain condition stats.
Config.EnableStaminaModifier = true


-- @EnableSkillDrivingEffects: With low driving skill your vehicle will run into slides more often or through lack of skill will randomly turn, the higher the level the less or no effect it has
Config.EnableSkillDrivingEffects = true
Config.SkillDrivingEffectMinimumSpeed = 30.0

-- @UnitOfSpeed: Customize your speed unit if you intend to use Config.EnableSkillDrivingEffects
Config.UnitOfSpeed = 'kmh' -- 'kmh' or 'mph'


-- @AutoMembershipForEmployees: Every gym employee will have a gym membership with no requirement to buy one
Config.AutoMembershipForEmployees = true


-- @UseCustomQuestionMenu: if you want to use for example vms_notify Question Menu, set it true, if you want to use Config.Menu to accept / reject of buying membership
Config.UseCustomQuestionMenu = false
Config.CustomQuestionMenu = function(sellerId, membershipName, days, hours, price)
  local question = exports['vms_notify']:Question(
    Config.Translate[Config.Language]["question.title.buy_membership"], 
    hours ~= 0 and Config.Translate[Config.Language]["question.description.buy_membership_hours"]:format(price, hours) or Config.Translate[Config.Language]["question.description.buy_membership"]:format(price, days), 
    '#4f64ff', 
    'fa-solid fa-people-arrows'
  )
  Citizen.Await(question)
  if question == 'y' then -- vms_notify question export return 'y' when player accept and 'n' when player reject
    TriggerServerEvent("vms_gym:sv:acceptMembership", sellerId, membershipName, days, price)
  elseif question == 'n' then
    TriggerServerEvent("vms_gym:sv:rejectMembership", sellerId)
  end
end


-- @UseProgressbar: If you want to use a progress-bar for the exercises you are doing, you can do so below.
Config.UseProgressbar = false
Config.Progressbar = function(actionName, time)
  exports['progressbar']:Progress({
    name = actionName,
    label = Config.Translate[Config.Language]["progressbar."..actionName],
    duration = time,
    canCancel = false,
    controlDisables = {
      disableMouse = false,
      disableMovement = true,
      disableCarMovement = true,
      disableCombat = true,
    }
  })
end

-- @UseSkillbar: If you want to use a skill-bar for the exercises you are doing, you can do so below.
Config.UseSkillbar = false
Config.Skillbar = function(actionName, cb)
  local finished = exports["tgiann-skillbar"]:taskBar(3000)
  cb(finished)
end

Config.BossMenu = function(jobName)
  if Config.Core == "ESX" then
    TriggerEvent('esx_society:openBossMenu', jobName, function(data, menu) -- esx_society
      menu.close()
    end, {wash = false})
  elseif Config.Core == "QB-Core" then
    TriggerEvent('qb-bossmenu:client:OpenMenu') -- qb-management
  end
end

Config.StatisticCommand = '+statistics'
Config.StatisticKey = 'G'
Config.StatisticDescription = 'Open statistics menu'

Config.StatisticsMenu = {
  ['strenght'] = true,
  ['condition'] = true,
  ['shooting'] = true,
  ['driving'] = true,
  ['flying'] = true,
}

Config.Blip = { -- https://docs.fivem.net/docs/game-references/blips/
  ["Sprite"] = 311,
  ["Scale"] = 0.85,
  ["Color"] = 46,
  ["Display"] = 4
}

Config.Keys = { -- https://docs.fivem.net/docs/game-references/controls/
  enter = 38, -- E
  train = 22, -- SPACE
  stop = 73-- X
}

Config.Markers = {
	['BossMenu'] = {
		id = 29,
		color = {95, 255, 95, 125},
		size = vec(0.33, 0.33, 0.33),
		bobUpAndDown = false,
		rotate = true
	},
	['FreeSeat'] = {
		id = 20,
    color = {59, 227, 137, 125},
    rotation = {180.0, 0.0, 0.0},
		size = vec(0.15, 0.15, 0.15),
		bobUpAndDown = false,
		rotate = true
	},
}

Config.Animations = {
  ['pull-up'] = {
    enter = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@enter', 'enter', 1800},
    idle = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@base', 'base', 2900},
    exit = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@exit', 'exit', 2000},
  },
  ['bench'] = {
    enter = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@enter', 'enter', 0},
    idle = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@base', 'base', -1},
    training = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@idle_a', 'idle_a', 2350},
    exit = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@exit', 'exit', 2500},
  },
  ['barbell'] = {
    idle = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@base', 'base', 4500},
  },
  ['push-up'] = {
    enter = {'amb@world_human_push_ups@male@enter', 'enter', 3500},
    idle = {'amb@world_human_push_ups@male@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@world_human_push_ups@male@base', 'base', 1100},
    exit = {'amb@world_human_push_ups@male@exit', 'exit', 4050},
  },
  ['dumbbells'] = {
    idle = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@base', 'base', 4500},
  },
  ['treadmill'] = {
    idle = {'move_m@hurry@c', 'walk', -1},
    training = {'move_m@brave@a', 'run', 4000},
  },
}

-- @RefreshTimeAddStats: Time every how much the statistic will add up for different activities e.g. swimming, running etc.
Config.RefreshTimeAddStats = 10000 -- 10 seconds
Config.AddStatsValues = {
  -- Condition:
  ['Running'] = 3,
  ['Swimming'] = {5, 8},
  ['Cycling'] = {minimumSpeed = 15, value = {6, 8}},
  
  -- Shooting:
  ['Shooting'] = {1, 2},

  -- Driving:
  ['Driving'] = {minimumSpeed = 140, value = {2, 7}},

  -- Flying:
  ['Flying'] = {minimumSpeed = 180, value = {5, 10}},
}

-- @RefreshTimeRemoveStats: 
Config.RefreshTimeRemoveStats = 120000 -- 120 seconds
Config.RemoveStatsValues = {
  -- Condition:
  ['RemoveCondition'] = 1,

  -- Strength:
  ['RemoveStrength'] = 1,
}

Config.Gyms = {
  [1] = {
    business = true,
    ownerJob = 'police',
    jobMenuPos = vector3(-1195.35, -1577.57, 4.5),
    menuGrades = nil, -- nil: any player with this job | string: 'boss' | table: {'boss', 'manager'}
    bossMenuGrades = 'boss', -- string: 'boss' or table: {'boss', 'manager'}
    blipCoords = vector3(-1203.47, -1564.67, 4.02), -- don't remove it, set it in the center of the gym
    blipName = 'Gym Plaza',
    blipEnabled = true,
    requiredMembership = 'plaza_gym', -- false or name of membership like: 'plaza_gym'
    memberships = {
      {hours = 2, price = 100},
      {hours = 12, price = 500},
      {days = 1, price = 1000},
      {days = 7, price = 5500},
      {days = 14, price = 10000},
      {days = 24, price = 20000},
      {days = 31, price = 25000},
    },
    points = {
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1200.64, -1562.11, 3.10, 125.29),
        position = vec(-1201.55, -1562.81, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1207.11, -1560.81, 3.10, 212.49),
        position = vec(-1206.53, -1561.62, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1201.3, -1575.02, 3.10, 216.27),
        position = vec(-1200.68, -1575.89, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1197.96, -1568.22, 3.10, 305.69),
        position = vec(-1197.13, -1567.6, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'pull-up',
        activityCoord = vector4(-1204.74, -1564.35, 3.585, 35.88),
        position = vec(-1204.74, -1564.35, 4.5),
        removeStamina = 6,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 3} it will be 0.1, 0.3
      },
      {
        name = 'pull-up',
        activityCoord = vector4(-1200.02, -1571.14, 3.585, 213.62),
        position = vec(-1200.19, -1570.93, 4.5),
        removeStamina = 6,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 3} it will be 0.1, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1199.03, -1574.59, 3.61, 215.48),
        position = vec(-1198.97, -1574.5, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1197.01, -1572.9, 3.61, 214.71),
        position = vec(-1197.01, -1572.9, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1202.67, -1565.53, 3.61, 32.46),
        position = vec(-1202.67, -1565.53, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1210.31, -1561.34, 3.61, 77.1),
        position = vec(-1210.31, -1561.34, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'push-up',
        activityCoord = vector4(-1204.48, -1561.15, 3.61, 29.36),
        position = vec(-1204.48, -1561.15, 4.5),
        removeStamina = 3,
        addSkill = {skill = "strenght", value = 1}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1202.6, -1572.78, 3.61, 127.31),
        position = vec(-1202.6, -1572.78, 4.5),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1209.33, -1559.18, 3.61, 48.95),
        position = vec(-1209.33, -1559.18, 4.5),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1198.32, -1565.38, 3.62, 240.3),
        position = vector3(-1198.32, -1565.41, 4.5),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
    },
  },
  [2] = {
    business = nil,
    ownerJob = nil,
    jobMenuPos = vector3(-1254.26, -354.04, 36.96),
    menuGrades = nil, -- nil: any player with this job | string: 'boss' | table: {'boss', 'manager'}
    bossMenuGrades = 'boss', -- string: 'boss' or table: {'boss', 'manager'}
    blipCoords = vector(-1255.8, -354.21, 35.96),
    blipName = 'Pump & Run GYM',
    blipEnabled = true,
    requiredMembership = 'pump_and_run', -- false or name of membership like: 'pump_and_run'
    memberships = {
      {days = 1, price = 1000},
      {days = 7, price = 5500},
      {days = 14, price = 10000},
      {days = 24, price = 20000},
      {days = 31, price = 25000},
    },
    points = {
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1257.63, -366.56, 36.12, 207.75),
        position = vector3(-1258.33, -365.23, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1259.15, -367.3, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1259.76, -366.11, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1260.75, -368.02, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1261.32, -366.99, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1262.14, -368.9, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1262.67, -367.88, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1263.46, -369.66, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1264.11, -368.58, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1264.84, -370.34, 36.11, 210.35),
        position = vector3(-1265.42, -369.34, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },

      {
        name = 'push-up',
        activityCoord = vector4(-1263.23, -363.06, 35.99, 281.81),
        position = vector3(-1263.24, -363.07, 36.99),
        removeStamina = 3,
        addSkill = {skill = "strenght", value = 1}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'push-up',
        activityCoord = vector4(-1262.22, -359.14, 35.99, 225.7),
        position = vector3(-1262.35, -359.08, 36.99),
        removeStamina = 3,
        addSkill = {skill = "strenght", value = 1}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1261.55, -353.61, 35.96, 293.97),
        position = vector3(-1261.55, -353.61, 36.96),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1268.76, -357.8, 35.96, 298.89),
        position = vector3(-1268.7, -357.75, 36.96),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1266.69, -356.9, 35.96, 118.72),
        position = vector3(-1266.69, -356.9, 36.96),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
    },
  },
}
Luke (Blogger)

Luke fra FiveM-Mods.net

Hej, jeg hedder Luke. 🙂 Jeg er en gamer og elsker at skrive om FiveM, GTA og rollespil. Jeg driver et rollespilsfællesskab og har omkring 10 års erfaring med at administrere servere.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.