Aanbieding!

GYM & VAARDIGHEDEN (ESX/QB)

$29.74

-26%

Kenmerken

 • Compatibel met ESX en QB-kern
 • Compatibiliteit met voortgangsbalken
 • Compatibiliteit met minigames zoals skill-bar
 • Compatibiliteit met doelsysteem - ox_target, qb-target enz.
 • Compatibiliteit met menu's: esx_menu_default, esx_context, qb-menu, ox_lib.
 • Compatibiliteit met aangepast vragenmenu voor het accepteren van sportschoolpasaankopen zoals vms_notify.
 • Menu met personagestatistieken.
 • Vertaling van het script in vele talen dankzij het VMS Translator team: Engels, Tsjechisch, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Pools
 • De mogelijkheid om meerdere sportscholen op de server te hebben.
 • De mogelijkheid om de sportschool in te stellen om te werken, inclusief de mogelijkheid om het vereiste pasje in te stellen dat kan worden verkocht door een werknemer met de hagel ingesteld in de werkconfiguratie.
 • Tijdelijke sportschoollidmaatschappen ingebouwd in het script met instelbare verlooptijden.
 • Veel activiteiten in de sportschool: bank, halter, pull-ups op een stang, push-ups, rennen op een loopband - Uithoudingsvermogen tijdens het trainen hangt af van de conditie van je personage - om de conditie van je personage te verbeteren moet je zwemmen, rennen of fietsen. - Om dit te oefenen moet je op een knop drukken, het wordt niet automatisch gedaan, ook kun je er bijvoorbeeld een skill-bar op aansluiten.
 • Gebrek aan beweging leidt na verloop van tijd tot een verminderde conditie en kracht.
 • Mogelijkheid om loopsnelheid en slagkracht aan te passen afhankelijk van de statistieken van het personage.
 • Mogelijkheid om marker, 3d tekst of zonder deze opties te gebruiken.
 • Het script heeft 3 beschikbare client-side exports - addSkill('skill_name', value) => Hiermee kun je je skilling verhogen met andere activiteiten in je andere scripts. - getSkill('skill_name') => De mogelijkheid om een waarde te krijgen van hoeveel een speler skil heeft en zo de mogelijkheid toe te voegen om actief te zijn in andere bronnen wanneer een speler bijvoorbeeld genoeg uithoudingsvermogen of kracht heeft. - removeSkill('skill_name', value) => Hiermee kun je de skilling verminderen met andere activiteiten in je andere scripts, bijvoorbeeld het eten van calorisch voedsel zoals hamburgers etc.
 • Volledige vertaling met config.lua & translation.js.
 • Volledige ondersteuning.
Gym & Vaardigheden
GYM & VAARDIGHEDEN (ESX/QB) $40.45 $29.74

Nu kopen. Direct downloaden.

 • 100% Gegarandeerde tevredenheid
 • Direct aan de slag
 • Originele bestanden
 • Premium ondersteuning
 • Inclusief updates
Geverifieerde veiligheid

Configuratiebestand:

Config = {}

Config.Core = "ESX" -- "ESX" / "QB-Core"
Config.CoreExport = function()
  return exports['es_extended']:getSharedObject()
  -- return exports['qb-core']:GetCoreObject()
end

Config.Notification = function(title, message, time, icon, type)
  if type == "success" then
    exports["vms_notify"]:Notification(title, message, time, "#27FF09", icon)
    -- ESX.ShowNotification(message)
		-- QBCore.Functions.Notify(message, "success", 5000)
  elseif type == "info" then
    exports["vms_notify"]:Notification(title, message, time, "#428AF5", icon)
    -- ESX.ShowNotification(message)
		-- QBCore.Functions.Notify(message, "inform", 5000)
  elseif type == "error" then
    exports["vms_notify"]:Notification(title, message, time, "#FF0909", icon)
    -- ESX.ShowNotification(message)
		-- QBCore.Functions.Notify(message, "error", 5000)
  end
end

Config.TextUI = {
  Enabled = false,
  Open = function(msg)
    exports["interact"]:Open("E", msg) -- Here you can use your TextUI or use my free one - https://github.com/vames-dev/interact
    -- exports['okokTextUI']:Open('[E] '..msg, 'darkgreen', 'right')
    -- exports['qb-core']:DrawText(msg, 'right')
  end,
  Close = function(msg)
    exports["interact"]:Close() -- Here you can use your TextUI or use my free one - https://github.com/vames-dev/interact
    -- exports['okokTextUI']:Close()
    -- exports['qb-core']:HideText()
  end,
}

--@AutoExecuteQuery: Will automatically add the 'statistics' column to your ESX: `users` / QB-Core: `players` table if it doesn't already exist.
Config.AutoExecuteQuery = true

-- @PlayerLoaded: ESX: "esx:playerLoaded" / QB-Core: "QBCore:Client:OnPlayerLoaded"
Config.PlayerLoaded = "esx:playerLoaded"

-- @PlayerLoaded: ESX: "esx:playerLoaded" / QB-Core: "QBCore:Server:OnPlayerLoaded"
Config.PlayerLoadedServer = "esx:playerLoaded"

-- @PlayerLogoutServer: ESX: "esx:playerDropped" / QB-Core: "QBCore:Server:OnPlayerUnload"
Config.PlayerLogoutServer = "esx:playerDropped"

-- @JobUpdated: ESX: "esx:setJob" / QB-Core: "QBCore:Client:OnJobUpdate"
Config.JobUpdated = 'esx:setJob'

-- @SavingTimeout: Every how long the player's statistics will be saved to the database - recommended 10 or 15 minutes
Config.SavingTimeout = 60 * 10 * 1000 -- 10 minutes

Config.Menu = 'esx_context' -- 'esx_menu_default' / 'esx_context' / 'qb-menu' / 'ox_lib'
Config.ESXMenuDefault_Align = 'right'

Config.SendNotificationWhenSkillIncrase = true
Config.SendNotificationWhenSkillDecrease = true

Config.DistanceView = 2.25
Config.DistanceAccess = 0.5
Config.UseMarkers = true
Config.Use3DText = false
Config.UseHelpNotify = true

-- @UseTarget: If you use a target, markers for gym activities will not be displayed - the marker will remain for the boss menu
Config.UseTarget = false
Config.TargetResource = 'ox_target'
Config.Target = function(data, func)
  if Config.TargetResource == 'ox_target' then
    exports["ox_target"]:addBoxZone({
      coords = data.activityCoord,
      size = vec(2.0, 2.0, 4.3),
      debug = false,
      useZ = true,
      rotation = data.activityCoord.w,
      options = {
        {
          distance = 2.0,
          name = 'gym-'..data.name,
          icon = 'fa-solid fa-dumbbell',
          label = Config.Translate[Config.Language]['action.'..data.name],
          onSelect = func
        }
      }
    })
  elseif Config.TargetResource == 'qb-target' then
    local id = math.random(1000000,1000000000000)
    exports['qb-target']:AddBoxZone('gym-'..data.name..'-'..id, data.activityCoord, 2.0, 2.0, {
      name = 'gym-'..data.name..'-'..id,
      heading = data.activityCoord.w,
      debugPoly = true,
      minZ = data.activityCoord.z,
      maxZ = data.activityCoord.z+3.5,
    }, {
      options = {
        {
          num = 1,
          icon = 'fas fa-example',
          label = Config.Translate[Config.Language]['action.'..data.name],
          targeticon = 'fa-solid fa-dumbbell',
          action = func,
          drawDistance = 10.0,
          drawColor = {255, 255, 255, 255},
          successDrawColor = {30, 144, 255, 255},
        }
      },
      distance = 0.7,
    })
  else
    -- If you are using a target system other than ox_target and qb-target, add your target usability logging function here
  end
end


-- @EnableMemberships: If you use in any gym the required membership, run it then it will work correctly reading memberships
Config.EnableMemberships = true

-- @EnableGiveMembership: Allows employees to give gym memberships.
Config.EnableGiveMembership = true
Config.GetClosestPlayersFunction = function()
  local playerInArea = ESX.Game.GetPlayersInArea(GetEntityCoords(PlayerPedId()), 10.0) -- For ESX
  -- local playerInArea = QBCore.Functions.GetPlayersFromCoords(GetEntityCoords(PlayerPedId()), 10.0) -- For QB-CORE
  return playerInArea
end


-- @EnableStrenghtModifier: In the config.client.lua file, you can modify the player's hitting power with certain power stats.
-- !!! IF YOUR ANTI-CHEAT BANS FOR STRENGHT MODIFICATION YOU NEED TO SET THIS OPTION TO FALSE OR MAKE A CHANGE IN THE ANTI-CHEAT !!!
Config.EnableStrenghtModifier = true

-- @EnableRunSpeedModifier: In the config.client.lua file, you can modify the player's running speed with certain condition stats.
-- !!! IF YOUR ANTI-CHEAT BANS FOR RUN MODIFICATION YOU NEED TO SET THIS OPTION TO FALSE OR MAKE A CHANGE IN THE ANTI-CHEAT !!!
Config.EnableRunSpeedModifier = true

-- @EnableStaminaModifier: In the config.client.lua file, you can modify the player's stamina level with certain condition stats.
Config.EnableStaminaModifier = true


-- @EnableSkillDrivingEffects: With low driving skill your vehicle will run into slides more often or through lack of skill will randomly turn, the higher the level the less or no effect it has
Config.EnableSkillDrivingEffects = true
Config.SkillDrivingEffectMinimumSpeed = 30.0

-- @UnitOfSpeed: Customize your speed unit if you intend to use Config.EnableSkillDrivingEffects
Config.UnitOfSpeed = 'kmh' -- 'kmh' or 'mph'


-- @AutoMembershipForEmployees: Every gym employee will have a gym membership with no requirement to buy one
Config.AutoMembershipForEmployees = true


-- @UseCustomQuestionMenu: if you want to use for example vms_notify Question Menu, set it true, if you want to use Config.Menu to accept / reject of buying membership
Config.UseCustomQuestionMenu = false
Config.CustomQuestionMenu = function(sellerId, membershipName, days, hours, price)
  local question = exports['vms_notify']:Question(
    Config.Translate[Config.Language]["question.title.buy_membership"], 
    hours ~= 0 and Config.Translate[Config.Language]["question.description.buy_membership_hours"]:format(price, hours) or Config.Translate[Config.Language]["question.description.buy_membership"]:format(price, days), 
    '#4f64ff', 
    'fa-solid fa-people-arrows'
  )
  Citizen.Await(question)
  if question == 'y' then -- vms_notify question export return 'y' when player accept and 'n' when player reject
    TriggerServerEvent("vms_gym:sv:acceptMembership", sellerId, membershipName, days, price)
  elseif question == 'n' then
    TriggerServerEvent("vms_gym:sv:rejectMembership", sellerId)
  end
end


-- @UseProgressbar: If you want to use a progress-bar for the exercises you are doing, you can do so below.
Config.UseProgressbar = false
Config.Progressbar = function(actionName, time)
  exports['progressbar']:Progress({
    name = actionName,
    label = Config.Translate[Config.Language]["progressbar."..actionName],
    duration = time,
    canCancel = false,
    controlDisables = {
      disableMouse = false,
      disableMovement = true,
      disableCarMovement = true,
      disableCombat = true,
    }
  })
end

-- @UseSkillbar: If you want to use a skill-bar for the exercises you are doing, you can do so below.
Config.UseSkillbar = false
Config.Skillbar = function(actionName, cb)
  local finished = exports["tgiann-skillbar"]:taskBar(3000)
  cb(finished)
end

Config.BossMenu = function(jobName)
  if Config.Core == "ESX" then
    TriggerEvent('esx_society:openBossMenu', jobName, function(data, menu) -- esx_society
      menu.close()
    end, {wash = false})
  elseif Config.Core == "QB-Core" then
    TriggerEvent('qb-bossmenu:client:OpenMenu') -- qb-management
  end
end

Config.StatisticCommand = '+statistics'
Config.StatisticKey = 'G'
Config.StatisticDescription = 'Open statistics menu'

Config.StatisticsMenu = {
  ['strenght'] = true,
  ['condition'] = true,
  ['shooting'] = true,
  ['driving'] = true,
  ['flying'] = true,
}

Config.Blip = { -- https://docs.fivem.net/docs/game-references/blips/
  ["Sprite"] = 311,
  ["Scale"] = 0.85,
  ["Color"] = 46,
  ["Display"] = 4
}

Config.Keys = { -- https://docs.fivem.net/docs/game-references/controls/
  enter = 38, -- E
  train = 22, -- SPACE
  stop = 73-- X
}

Config.Markers = {
	['BossMenu'] = {
		id = 29,
		color = {95, 255, 95, 125},
		size = vec(0.33, 0.33, 0.33),
		bobUpAndDown = false,
		rotate = true
	},
	['FreeSeat'] = {
		id = 20,
    color = {59, 227, 137, 125},
    rotation = {180.0, 0.0, 0.0},
		size = vec(0.15, 0.15, 0.15),
		bobUpAndDown = false,
		rotate = true
	},
}

Config.Animations = {
  ['pull-up'] = {
    enter = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@enter', 'enter', 1800},
    idle = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@base', 'base', 2900},
    exit = {'amb@prop_human_muscle_chin_ups@male@exit', 'exit', 2000},
  },
  ['bench'] = {
    enter = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@enter', 'enter', 0},
    idle = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@base', 'base', -1},
    training = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@idle_a', 'idle_a', 2350},
    exit = {'amb@prop_human_seat_muscle_bench_press@exit', 'exit', 2500},
  },
  ['barbell'] = {
    idle = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@base', 'base', 4500},
  },
  ['push-up'] = {
    enter = {'amb@world_human_push_ups@male@enter', 'enter', 3500},
    idle = {'amb@world_human_push_ups@male@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@world_human_push_ups@male@base', 'base', 1100},
    exit = {'amb@world_human_push_ups@male@exit', 'exit', 4050},
  },
  ['dumbbells'] = {
    idle = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@idle_a', 'idle_a', -1},
    training = {'amb@world_human_muscle_free_weights@male@barbell@base', 'base', 4500},
  },
  ['treadmill'] = {
    idle = {'move_m@hurry@c', 'walk', -1},
    training = {'move_m@brave@a', 'run', 4000},
  },
}

-- @RefreshTimeAddStats: Time every how much the statistic will add up for different activities e.g. swimming, running etc.
Config.RefreshTimeAddStats = 10000 -- 10 seconds
Config.AddStatsValues = {
  -- Condition:
  ['Running'] = 3,
  ['Swimming'] = {5, 8},
  ['Cycling'] = {minimumSpeed = 15, value = {6, 8}},
  
  -- Shooting:
  ['Shooting'] = {1, 2},

  -- Driving:
  ['Driving'] = {minimumSpeed = 140, value = {2, 7}},

  -- Flying:
  ['Flying'] = {minimumSpeed = 180, value = {5, 10}},
}

-- @RefreshTimeRemoveStats: 
Config.RefreshTimeRemoveStats = 120000 -- 120 seconds
Config.RemoveStatsValues = {
  -- Condition:
  ['RemoveCondition'] = 1,

  -- Strength:
  ['RemoveStrength'] = 1,
}

Config.Gyms = {
  [1] = {
    business = true,
    ownerJob = 'police',
    jobMenuPos = vector3(-1195.35, -1577.57, 4.5),
    menuGrades = nil, -- nil: any player with this job | string: 'boss' | table: {'boss', 'manager'}
    bossMenuGrades = 'boss', -- string: 'boss' or table: {'boss', 'manager'}
    blipCoords = vector3(-1203.47, -1564.67, 4.02), -- don't remove it, set it in the center of the gym
    blipName = 'Gym Plaza',
    blipEnabled = true,
    requiredMembership = 'plaza_gym', -- false or name of membership like: 'plaza_gym'
    memberships = {
      {hours = 2, price = 100},
      {hours = 12, price = 500},
      {days = 1, price = 1000},
      {days = 7, price = 5500},
      {days = 14, price = 10000},
      {days = 24, price = 20000},
      {days = 31, price = 25000},
    },
    points = {
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1200.64, -1562.11, 3.10, 125.29),
        position = vec(-1201.55, -1562.81, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1207.11, -1560.81, 3.10, 212.49),
        position = vec(-1206.53, -1561.62, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1201.3, -1575.02, 3.10, 216.27),
        position = vec(-1200.68, -1575.89, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'bench',
        prop = {name = 'prop_barbell_60kg', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1197.96, -1568.22, 3.10, 305.69),
        position = vec(-1197.13, -1567.6, 4.5),
        removeStamina = 8,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 4}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 4} it will be 0.2, 0.4
      },
      {
        name = 'pull-up',
        activityCoord = vector4(-1204.74, -1564.35, 3.585, 35.88),
        position = vec(-1204.74, -1564.35, 4.5),
        removeStamina = 6,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 3} it will be 0.1, 0.3
      },
      {
        name = 'pull-up',
        activityCoord = vector4(-1200.02, -1571.14, 3.585, 213.62),
        position = vec(-1200.19, -1570.93, 4.5),
        removeStamina = 6,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 3} it will be 0.1, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1199.03, -1574.59, 3.61, 215.48),
        position = vec(-1198.97, -1574.5, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1197.01, -1572.9, 3.61, 214.71),
        position = vec(-1197.01, -1572.9, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1202.67, -1565.53, 3.61, 32.46),
        position = vec(-1202.67, -1565.53, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'barbell',
        prop = {name = 'prop_curl_bar_01', attachBone = 28422, placement = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}},
        activityCoord = vector4(-1210.31, -1561.34, 3.61, 77.1),
        position = vec(-1210.31, -1561.34, 4.5),
        removeStamina = 7,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {2, 3}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {2, 3} it will be 0.2, 0.3
      },
      {
        name = 'push-up',
        activityCoord = vector4(-1204.48, -1561.15, 3.61, 29.36),
        position = vec(-1204.48, -1561.15, 4.5),
        removeStamina = 3,
        addSkill = {skill = "strenght", value = 1}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1202.6, -1572.78, 3.61, 127.31),
        position = vec(-1202.6, -1572.78, 4.5),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1209.33, -1559.18, 3.61, 48.95),
        position = vec(-1209.33, -1559.18, 4.5),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1198.32, -1565.38, 3.62, 240.3),
        position = vector3(-1198.32, -1565.41, 4.5),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
    },
  },
  [2] = {
    business = nil,
    ownerJob = nil,
    jobMenuPos = vector3(-1254.26, -354.04, 36.96),
    menuGrades = nil, -- nil: any player with this job | string: 'boss' | table: {'boss', 'manager'}
    bossMenuGrades = 'boss', -- string: 'boss' or table: {'boss', 'manager'}
    blipCoords = vector(-1255.8, -354.21, 35.96),
    blipName = 'Pump & Run GYM',
    blipEnabled = true,
    requiredMembership = 'pump_and_run', -- false or name of membership like: 'pump_and_run'
    memberships = {
      {days = 1, price = 1000},
      {days = 7, price = 5500},
      {days = 14, price = 10000},
      {days = 24, price = 20000},
      {days = 31, price = 25000},
    },
    points = {
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1257.63, -366.56, 36.12, 207.75),
        position = vector3(-1258.33, -365.23, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1259.15, -367.3, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1259.76, -366.11, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1260.75, -368.02, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1261.32, -366.99, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1262.14, -368.9, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1262.67, -367.88, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1263.46, -369.66, 36.11, 207.75),
        position = vector3(-1264.11, -368.58, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'treadmill',
        activityCoord = vector4(-1264.84, -370.34, 36.11, 210.35),
        position = vector3(-1265.42, -369.34, 36.96),
        removeStamina = 1,
        addSkill = {skill = "condition", value = {4, 5}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },

      {
        name = 'push-up',
        activityCoord = vector4(-1263.23, -363.06, 35.99, 281.81),
        position = vector3(-1263.24, -363.07, 36.99),
        removeStamina = 3,
        addSkill = {skill = "strenght", value = 1}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'push-up',
        activityCoord = vector4(-1262.22, -359.14, 35.99, 225.7),
        position = vector3(-1262.35, -359.08, 36.99),
        removeStamina = 3,
        addSkill = {skill = "strenght", value = 1}, -- this value is divided by 10 - this means that setting 1 it will be 0.1
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1261.55, -353.61, 35.96, 293.97),
        position = vector3(-1261.55, -353.61, 36.96),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1268.76, -357.8, 35.96, 298.89),
        position = vector3(-1268.7, -357.75, 36.96),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
      {
        name = 'dumbbells',
        prop = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 28422, placement = {-0.24, 0.0, -0.03, 0.0, -50.0, 0.0}},
        prop2 = {name = 'prop_barbell_01', attachBone = 60309, placement = {0.05, 0.0, 0.0, 0.0, -90.0, 120.0}},
        activityCoord = vector4(-1266.69, -356.9, 35.96, 118.72),
        position = vector3(-1266.69, -356.9, 36.96),
        removeStamina = 4,
        addSkill = {skill = "strenght", value = {1, 2}}, -- this value is divided by 10 - this means that setting {1, 2} it will be 0.1, 0.2
      },
    },
  },
}
Luke (Blogger)

Luke van FiveM-Mods.net

Hallo, ik ben Luc. ­čÖé Ik ben een gamer en schrijf graag over FiveM, GTA en rollenspellen. Ik leid een rollenspelgemeenschap en heb ongeveer 10 jaar ervaring in het beheren van servers.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.