Wózek

Bezpośrednie pobieranie po zakupie i gwarancja zwrotu pieniędzy

Witamy na stronie FiveM-Mods.net

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z witryny FiveM-Mods.net, znajdującej się pod adresem FiveM-Mods.net (dawniej ESX-Scripts.com).

FiveM-Mods.net to marketplace dla gry "FiveM", która jest oprogramowaniem modyfikującym do Grand Theft Auto V. Oferujemy platformę do dystrybucji i reklamowania własnych programów/produktów cyfrowych, zwanych "skryptami" lub "mapami". Te pliki do pobrania są rozszerzeniami dla serwerów gry.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z FiveM-Mods.net, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i przestrzegającej warunków Spółki. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" i "Us" odnoszą się do naszej Spółki. "Strona", "Strony" lub "My" odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Dla sprzedawców: Zasady dopuszczalnego użytkowania (AUP) są ważne, a oferowane produkty muszą być z nimi zgodne. Polityka dopuszczalnego użytkowania (AUP) to dokument określający ograniczenia i praktyki, na które użytkownik musi wyrazić zgodę, aby uzyskać dostęp do sieci firmowej lub Internetu. Wiele firm i placówek edukacyjnych wymaga, aby pracownicy lub studenci podpisali zasady dopuszczalnego użytkowania przed przyznaniem im identyfikatora sieciowego. Więcej informacji tutaj

Europejskie rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Oprogramowanie i licencje

Sprzedawcy zarejestrowani na naszej stronie mogą przesyłać oprogramowanie (skrypty, mapy, mody) dla FiveM. Robiąc to, zgadzają się działać z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego produktu z naszej strony.

Jako platforma i rynek szanujemy wszelkie prawa autorskie i własność intelektualną. Jeśli masz pewność, że Twój skrypt/mapa zostały przesłane do naszego sklepu bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Metody płatności

Oferujemy różne metody płatności: Karty kredytowe/debetowe, iDeal, giropay i płatności kryptowalutowe. Jeśli zamawiasz przez czat, oferujemy również PayPal lub inne metody płatności. Aby dodać środki, oferujemy Paysafecard.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do FiveM Modswyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności FiveM Mods.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, FiveM Mods i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na FiveM Mods. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z FiveM Mods na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponowne publikowanie materiałów z FiveM Mods
 • Sprzedaż, wynajem lub sublicencjonowanie materiałów z FiveM Mods
 • Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z FiveM Mods
 • Redystrybucja zawartości z FiveM Mods

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. FiveM Mods nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii FiveM Mods, jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je publikują. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, FiveM Mods nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

FiveM Mods zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela FiveM Mods niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania komentarzy użytkownika w dowolnej formie, formacie lub na dowolnym nośniku.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile takie łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak FiveM Mods; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośniki te: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres FiveM Mods. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie nazwy firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi link; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do której prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony, do której prowadzi łącze.

Żadne użycie logo FiveM Mods lub innej grafiki nie będzie dozwolone w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia, użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych Stron Internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Strony Internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Prywatność użytkownika

Przeczytaj Polityka prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

Jeśli użytkownik znajdzie na naszej Stronie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakiekolwiek nasze lub użytkownika zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączać jakichkolwiek zobowiązań naszych lub użytkownika, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Polityka zwrotów / Gwarancja zwrotu / Polityka anulowania

Nasza strona obiecuje najlepszą obsługę naszych klientów. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Nie jesteśmy zobowiązani do oferowania zwrotów, ale oferujemy dobrowolną gwarancję zwrotu pieniędzy. W przypadku problemów ze skryptem należy skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem systemu zgłoszeń w ciągu następnego dnia. Jeśli nie znajdziesz rozwiązania, które sprawi, że skrypt będzie działał, możesz poprosić o zwrot pieniędzy. Aby chronić naszych klientów i sprzedawców, decyzje podejmujemy indywidualnie dla każdego przypadku.

Użytkownik ma 24 godziny (od pierwotnej daty/godziny zakupu) na sprawdzenie, przetestowanie i wdrożenie zasobu z naszego sklepu od daty jego otrzymania.
Aby kwalifikować się do zwrotu, należy podać nam dokładny powód żądania zwrotu.
Przedmiot musi również posiadać paragon lub dowód zakupu (numer zamówienia).
Pamiętaj, że istnieje zespół wsparcia, który pomoże ci w przypadku problemów z instalacją niektórych naszych skryptów przed zainicjowaniem żądania zwrotu pieniędzy.

Domyślnie zwrot kosztów zakupu zostanie dokonany przy użyciu metody płatności użytej do dokonania zakupu, ale nie zawsze będzie to możliwe w zależności od metody płatności. Użytkownik i FiveM-Mods mogą również uzgodnić, że zwrot zostanie dokonany za pomocą alternatywnej metody. Należy pamiętać, że czas przetwarzania zwrotu zależy od metody płatności.

Po zatwierdzeniu i przetworzeniu zwrotu jego pojawienie się na koncie może potrwać 5-10 dni. Jeśli zwrot zostanie potwierdzony, otrzymasz powiadomienie pocztą.


Warunki korzystania z programu partnerskiego

Nasza platforma oferuje również program partnerski / program partnerski. Partnerzy mogą zarabiać procent od każdej sprzedaży (20%). Akceptujesz:

 1. Partnerzy nie mogą używać własnych linków.
 2. Podmioty stowarzyszone nie mogą reklamować treści w niewłaściwy sposób (przedstawiając błędne fakty / kłamstwa).
 3. Wypłata jest możliwa tylko przez PayPal.
 4. My (FiveM Mods) zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta partnerskiego w dowolnym momencie.

Jako autoryzowany partner (Partner) FiveM-Mods.net, zgadzasz się przestrzegać zasad i warunków zawartych w niniejszej Umowie (Umowa). Prosimy o uważne przeczytanie całej Umowy przed zarejestrowaniem się i promowaniem FiveM-Mods.net jako Partner.

Uczestnictwo w Programie ma na celu wyłącznie legalną reklamę naszej strony internetowej w celu otrzymania prowizji od członkostwa i produktów zakupionych przez osoby skierowane do FiveM-Mods.net przez własną stronę internetową lub osobiste polecenia.

Rejestrując się w Programie Partnerskim FiveM-Mods.net (Program), użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Umowę i jej warunki.

Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku

Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia DOWOLNEGO Zgłoszenia do Programu Partnerskiego według własnego uznania. Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń prawnych wobec nas w związku z odrzuceniem jego Wniosku o udział w Programie Partnerskim.

Prowizje

Prowizje będą wypłacane raz w miesiącu. Aby partner mógł otrzymać prowizję, polecone konto musi pozostać aktywne przez co najmniej 31 dni.

Nie możesz polecać siebie i nie otrzymasz prowizji od własnych kont.

Płatności będą wysyłane tylko za transakcje, które zostały pomyślnie zakończone. Transakcje, które skutkują obciążeniem zwrotnym lub zwrotem środków, nie będą wypłacane.

Zakończenie

Aplikacja i status partnera w Programie mogą zostać zawieszone lub zakończone z jednego z poniższych powodów:

 • Niewłaściwe reklamy (fałszywe twierdzenia, wprowadzające w błąd hiperłącza itp.).
 • Spamowanie (masowe wysyłanie wiadomości e-mail, masowe publikowanie w grupach dyskusyjnych itp.)
 • Reklamowanie się na stronach zawierających lub promujących nielegalne działania.
 • Nieujawnienie powiązania afiliacyjnego w przypadku jakiegokolwiek promocja które kwalifikuje się jako zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami Federalnej Komisji Handlu lub wszelkimi obowiązującymi przepisami stanowymi.
 • Naruszenie praw własności intelektualnej. FiveM-Mods.net zastrzega sobie prawo do wymagania umów licencyjnych od tych, którzy używają znaków towarowych FiveM-Mods.net w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej.
 • Oferowanie rabatów, kuponów lub innych form obiecanych zwrotów z prowizji partnerskiej jako zachęty. Dopuszczalne jest jednak dodawanie bonusów lub łączenie innych produktów z FiveM-Mods.net.
 • Samodzielne polecenia, nieuczciwe transakcje, podejrzenie oszustwa afiliacyjnego.

Oprócz powyższego, FiveM-Mods.net zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta Partnera w dowolnym momencie, z powodu naruszenia niniejszej Umowy lub bez powodu.

Użytkownik może używać linków graficznych i tekstowych zarówno na swojej stronie internetowej, jak i w wiadomościach e-mail. Użytkownik może również reklamować witrynę FiveM-Mods.net w ogłoszeniach drobnych online i offline, czasopismach i gazetach.

Użytkownik może korzystać z dostarczonych przez nas grafik i tekstów lub tworzyć własne, o ile są one uznawane za odpowiednie zgodnie z warunkami i nie naruszają zasad opisanych w sekcji Wypowiedzenie.

Strony z kuponami i ofertami

FiveM-Mods.net od czasu do czasu oferuje kupony wybranym partnerom i subskrybentom naszego newslettera. Jeśli nie zostałeś wstępnie zatwierdzony / przypisany do markowego kuponu, nie możesz promować kuponu. Poniżej znajdują się warunki, które mają zastosowanie do każdego partnera, który rozważa promocję naszych produktów w związku z transakcją lub kuponem:

 • Partnerzy nie mogą używać wprowadzającego w błąd tekstu na linkach partnerskich, przyciskach lub obrazach, aby sugerować, że cokolwiek poza aktualnie autoryzowanymi ofertami dla konkretnego partnera.
 • Partnerzy nie mogą licytować kuponów FiveM-Mods.net, rabatów FiveM-Mods.net ani innych zwrotów sugerujących dostępność kuponów.
 • Partnerzy nie mogą generować wyskakujących okienek, wyskakujących okienek, ramek iframe, ramek ani żadnych innych widocznych lub niewidocznych działań, które ustawiają afiliacyjne pliki cookie, chyba że użytkownik wyraził wyraźne i wyraźne zainteresowanie aktywacją określonych oszczędności poprzez kliknięcie wyraźnie oznaczonego łącza, przycisku lub obrazu dla tego konkretnego kuponu lub oferty. Twój link musi odsyłać odwiedzającego do strony sprzedawcy.
 • Użytkownik musi być w stanie zobaczyć informacje o kuponie/ofercie/oszczędnościach i szczegóły przed ustawieniem afiliacyjnego pliku cookie (tj. "kliknij tutaj, aby zobaczyć kupony i otworzyć okno do witryny sprzedawcy" NIE jest dozwolone).
 • Witryny afiliacyjne nie mogą zawierać tekstu "Kliknij, aby uzyskać (lub zobaczyć) ofertę/kupon" ani żadnej jego odmiany, jeśli nie są dostępne żadne kupony ani oferty, a kliknięcie powoduje otwarcie witryny sprzedawcy lub ustawienie pliku cookie. Partnerzy z takim tekstem na stronie docelowej sprzedawcy zostaną natychmiast usunięci z programu.

Polityka płatności za kliknięcie (PPC)

Licytacja PPC NIE jest dozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody.

Odpowiedzialność

FiveM-Mods.net nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub przypadkowe szkody (utrata przychodów, prowizji) spowodowane awariami śledzenia afiliantów, utratą plików bazy danych lub jakimikolwiek skutkami szkód wyrządzonych Programowi i/lub naszej stronie internetowej (naszym stronom internetowym).

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Programu i/lub członkostwa lub produktów sprzedawanych przez FiveM-Mods.net. Nie twierdzimy, że działanie Programu i/lub naszych stron internetowych będzie wolne od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub błędy.

Okres obowiązywania umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Użytkownika do Programu i kończy się z chwilą zamknięcia konta Partnera.

Warunki niniejszej umowy mogą zostać zmienione przez nas w dowolnym momencie. Jeśli jakakolwiek modyfikacja warunków niniejszej Umowy jest dla użytkownika nie do zaakceptowania, jedynym wyborem jest zamknięcie konta Partnera. Dalsze uczestnictwo w Programie będzie równoznaczne z akceptacją wszelkich zmian.

Odszkodowanie

Partner zwolni FiveM-Mods.net i jej spółki stowarzyszone i zależne, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, licencjobiorców, następców i cesjonariuszy, w tym osoby licencjonowane lub upoważnione przez FiveM-Mods.net do przesyłania i dystrybucji materiałów, od wszelkich zobowiązań, szkód, grzywien, wyroków, roszczeń, kosztów, strat i wydatków (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) wynikających z lub związanych z wszelkimi roszczeniami poniesionymi w związku z niniejszą umową z powodu zaniedbania, wprowadzenia w błąd, nieujawnienia lub umyślnego niewłaściwego postępowania partnera.

Skuteczne podpisy elektroniczne

Umowa jest kontraktem elektronicznym, który określa prawnie wiążące warunki uczestnictwa w programie partnerskim FiveM-Mods.net. Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Umowę i wszystkie warunki w niej zawarte lub do niej się odwołujące, wypełniając formularz zgłoszeniowy FiveM-Mods.net. Ta czynność tworzy podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną i skutek jak podpis odręczny.

Ostatnia zmiana: 20 marca 2023 r.

100% Najwyższa jakość

Poznaj szczytowe osiągnięcia w grach dzięki naszemu kodowi najwyższej jakości. Uwierzytelniony i wolny od wycieków zapewnia niezrównane wrażenia z gry.

Bez ryzyka

Kupuj bez obaw - nasze skrypty FiveM są objęte gwarancją satysfakcji i bezproblemową polityką zwrotów.

Natychmiastowy dostęp

Podnieś poziom swojej gry dzięki naszym natychmiast dostępnym modom do FiveM. Żadnych opóźnień, tylko dodatki zmieniające rozgrywkę.

Certyfikowane bezpieczeństwo

Zwiększ swoją rozgrywkę dzięki bezpiecznym zasobom 100%. Rygorystycznie przetestowane i zweryfikowane dla Twojego spokoju ducha.

pl_PLPolski

50 %

TYLKO DZISIAJ! 50% wyłączony WSZYSTKO.

Kontynuuj teraz przeglądanie skryptów i użyj tego kodu przy kasie:

50-OD-TERAZ

Days
Hours
Minutes
Seconds